© Калин Гарабедян 2013 0897 980 733  
Описание на компонента
Присъствие в рекламния продукт
Гаранция
Дата
1 година 1 година 1 година 1 година 2 години 1 година 2 години 2 години 2 година 1 година 1 година
Неонови тръби Диоди Луминисцентни лампи Трансформатори Метална рамка Пвц материали Еталбонд материали Кабели за неон Кабели СВТ 220V Кабели 220V Държачи за неон
Гаранционни условия:    -  Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия.    -  Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта.    -  Рекламации на закупения продукт се приемат в офиса, срещу представяне на настоящата  гаранционна карта.    -  Гаранционното обслужване се извършва в договорен срок след приемане на рекламацията. Гаранцията не се признава в случай на:    -  Нарушаване целостта на фирмения стикер;    -  Неcпазване на указанията за експлоaтация;    -  Повреди, настъпили при транспортиране и механични увреждания;    -  Опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица;    -  Представяне на непопълнена гаранционна карта без печат на фирмата;    -  Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.) и токови удари;    -  Използване на устройствата съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства, добавяни от неоторизирани специалисти извън фирмата; В упоменатите случаи дефектите са отстраняват за сметка на клиента. Съгласен съм и приемам гаранционните условия на продукта. Предал:                                   Приел: _______________________                            ______________________________                                                            
- метра червени тръби, - метра цветни - метра SMD - броя - броя - - кв.м. - кв.м. - метра - метра - метра - бр.
© Калин Гарабедян 2013 0897 980 733  
Начало Контакти Продукти Проектиране Галерия
    Всеки наш клиент получава гаранция за извършената от нас работа, както и гаранция за различните части, елементи и модули, присъстващи в крайния продукт. Гаранцията се подновява след извършването на гаранционни действия от наш служител, като се описват подробно промените и се упоменават извършените манипулации с нов гаранционнен срок.     Гаранцията се доказва с попълването на гаранционна карта, която има следния примерен вид: www.ledneonbg.com лице за контакт: Калин Гарабедян Е-mail: kmgreklama@abv.bg Адрес: ул. Волга N 58 Телефон: 0897 980 733 ГАРАНЦИОННА КАРТА Наименование на продукта:______________________________________________________________________________________